שלום אורח, התחבר
חיפוש מאמן אישי:
לקבלת ייעוץ אישי

תחומי יעוץ

תחומי אימון

תחומי עו"ד

זמינים לייעוץ

טלמור רוזנגרטן - קואצינג עיסקי ניהולי

לפרטים ויצירת קשר

אמיר קרספיל

לפרטים ויצירת קשר

אוצר ייעוץ כלכלי

לפרטים ויצירת קשר

תקנון האתר

 

תקנון הפורטל - תנאי השימוש בפורטל
 
 
ברוכים הבאים ל-www.gdnc.co.il. פורטל המאמנים והיועצים של ישראל.
 
הפורטל "GUIDANCE מאמנים ויועצים בישראל" ו/או אתר www.gdnc.co.il (להלן: "הפורטל") מיועד למאמנים ,למתאמנים, ליועצים ולמי שזקוקים לייעוץ, כמו גם לעיסוקים ולעסקים המשיקים לנושאים אלו. הפורטל משלב בתוכו נושאים הקשורים לאימון ולייעוץ , על כל תחומיהם, כל זאת תחת קורת גג אחת. הפורטל מהווה מקור לחיפוש מהיר, קל ונוח של כל הקשור באיתור מאמן/ יועץ, הוא מכיל חומר ותכנים מקצועיים בתחומי האימון והייעוץ השונים ואף מהווה כלי עבודה בידיהם של המאמנים ו/או היועצים.
 
 
1 כללי
1.1 שימוש בפורטל זה מעיד על הסכמת המשתמש לכל תנאי תקנון הפורטל , כפי שיהיו מעת לעת.
1.2 תנאי תקנון הפורטל ניתנים לשינוי ו/או עדכון מעת לעת, ללא כל הודעה מראש.
1.3 בעלי הפורטל ו/או מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לשינוי מבנה הפורטל, צורתו, תכניו ו/או לבצע בו כל שינוי על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת למשתמשים. יודגש, כי כל תקלה שמקורה בשינוי כאמור, לא תקים כל עילת תביעה למשתמשים ו/או זכות לדרישה כלשהי כלפי בעלי הפורטל ו/או מפעיליו.
1.4 המשתמשים בפורטל נותנים בזאת את הסכמתם לקבלת הודעות, מיילים, חומרים פרסומיים, newsletter, ו/או כל תוכן אחר רלבנטי לשימוש בפורטל.
 
2 שימוש בתוכן המפורסם בפורטל
2.1 מובהר כי פרסום התכנים ו/או המידע (להלן: "התכנים") בפורטל נעשה על דעת המפרסם ועל אחריותו בלבד.
2.2 התכנים המפורסמים בפורטל אינם מהווים יעוץ ו/או תחליף ליעוץ ואינם מהווים המלצה לנקיטה בפעולה כלשהי או להימנעות ממנה.
2.3 ידוע למשתמש כי התכנים שבפורטל הינם כלליים וחלקיים ואינם מהווים יעוץ פרטני ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות והמשתמש יהיה מנוע מכל טענה לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם לו עקב שימוש בהם. כל המסתמך על התכנים בפורטל עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי הפורטל ומבעליו כל אחריות בשל כך.
2.4 השימוש בפורטל ו/או בתכנים שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (לעיל ולהלן: "המשתמש"). בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או כל אדם מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי ביחס לתכנים המפורסמים בפורטל, לרבות בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, ו/או השפעתם על מחשבים של הגולשים בפורטל.
2.5 המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, הצעה, יעוץ, המלצה, הערכה, תוכן ו/או חישוב שנתקבל בעת השימוש בפורטל, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.
2.6 שימוש בפורטל מהווה הצהרה ואישור בלתי חוזר מצד המשתמש כי הינו מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש שיעשה ע"י המשתמש בתכנים הקיימים ו/או שיהיו בפורטל בעתיד.
2.7 מובהר לכל כי אין בציון ו/או אזכור בפורטל של פרטי בעל מקצוע ו/או נותן שירותים אחר ו/או צרוף קישור לאתר פרטי של בעל מקצוע ו/או נותן שירותים אחר בפורטל, כדי להוות המלצה למשתמש באשר למקצועיותם ו/או מומחיותם.
2.8 בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים בפורטל, לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, אי נוחות, אבדן, הפסד, עגמת נפש ו/או כל תוצאות ישירות או עקיפות ככל שיגרמו למשתמש בפורטל, אשר יגרמו עקב השימוש בפורטל ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בפורטל.
2.9 בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, אי נוחות, אבדן, הפסד, עגמת נפש ו/או כל תוצאות ישירות או עקיפות ככל שיגרמו למשתמש בפורטל, בגין כל הסתמכות על תשובות ו/או המלצות שקיבל ממי ממשתמשי הפורטל ו/או ממאמנים ו/או יועצים המפרסמים את עצמם בפורטל, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה כלפי בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בשל כך.
2.10 בעלי הפורטל ו/או מפעיליו, אינם אחראים לתכנים, פרסומות, מוצרים ו/או כל חומר המפורסם בפורטלים ו/או אתרים שאליהם הגיע המשתמש בפורטל באמצעות קישורים הנמצאים ו/או שיהיו בפורטל.
2.11 על התכנים המפורסמים בפורטל לעמוד בכללי הגינות ואתיקה מקצועית, וחל איסור מוחלט על העלאת תכנים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ואמונותיו, בכבוד האדם ו/או בצנעת הפרט. חל איסור מוחלט להטעות, להוציא לשון הרע ו/או לפרסם בפורטל מידע שקרי.
2.12 המשתמש בפורטל מתחייב לא להעלות לפורטל, לפרסם, לאחסן ו/או להפיץ באמצעות הפורטל , תכנים בלתי חוקיים ו/או פוגעניים ולרבות, תכנים מהסוגים המפורטים להלן:
2.12.1 תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שמטרתם ביצוע פעולות בלתי חוקיות ו/או בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכד'.
2.12.2 תכנים המכילים וירוסים ו/או תוכנות שיש בהם ו/או הן עלולות לפגוע בפורטל או במשתמשים אחרים.
2.12.3 תכנים שיש בהם כדי להפר או לפגוע בזכויות יוצרים.
2.12.4 תכנים שיש בהם כדי לפגוע בפעילות הפורטל או במשתמשי הפורטל.
2.12.5 הפצת דואר זבל (SPAM) כלשהו.
משתמש, אשר יפרסם תכנים בניגוד לאמור לעיל, ישא באחריות המלאה והבלעדית לתוצאות מעשיו.
 
3 זכויות יוצרים
3.1 הפורטל מכיל מידע ותכנים מקצועיים שונים, לרבות: מאמרים, רעיונות, תוכניות, תמונות, גרפיקה וכד', אשר מוגנים בזכויות יוצרים.
3.2 כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בפורטל- לרבות בשם http://www.gdnc.co.il ,ו/או "GUIDANCE מאמנים ויועצים בישראל" ו/או בעיצוב הפורטל, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט או כל מידע אחר הכלולים בהם, שייכים לבעלי הפורטל או של מפרסמי התכנים בלבד, לפי העניין.
- למען הסר ספק יודגש כי מאמר שנכתב ע"י בעל מקצוע ושפורסם על ידו בפורטל לא ניתן יהיה להסירו מהפורטל.  הסרת המאמר מהפורטל לאחר פרסומו ,מהווה פגיעה ישירה בפורטל, הן בתדמיתו והן בקידומו במנועי החיפוש.
3.3 מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי , בתכנים או בחלק מהם ללא קבלת הסכמה מפורשת של בעלי הזכויות בכתב ומראש.
3.4 המשתמש מתחייב כי כל מאמרים ו/או כל תוכן שיווקי ו/או אחר שיועלה לפורטל על ידי המשתמש יהיו מקוריים ולא העתקה של תכנים ו/או מאמרים ממקורות אחרים. פרסום תכנים שאינם מקוריים תחשוף את המשתמש אשר העלה אותם לפורטל לתביעה על ידי בעל זכויות היוצרים.
 
4 תנאי שימוש בפורום
4.1 בהוסיפו הודעה ו/או תגובה בפורום כלשהו המתנהל בפורטל, מתחייב המשתמש כי:
4.1.1 תוכן ההודעה ו/או התגובה יהיה עניני, נטול השמצות ו/או קללות, ללא כל הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות, נקי מניסוחים שאינם ראויים ומהתקפות אישיות.
4.1.2 שאין בתוכן ההודעה ו/או בתגובה משום עבירה על חוק כלשהו.
 
5 תפעולו של הפורטל
5.1 תפעולו של הפורטל נעשה גם באמצעות גורמים מקצועיים המספקים שירותים לצורך כך. מובהר כי שירותים אלו אינם בשליטת בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ולכן, לא ישמעו כל טענות כלפי בעלי הפורטל ו/או מפעיליו בכל מקרה של שיבושים בתקינות ו/או בזמינות הפורטל. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו יעשו כמיטב יכולתם בכדי לצמצם תקלות כאלו, ככל שתהיינה.
5.2 בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחויבים להשיב ו/או להתייחס לכל שאלה ו/או פניה שנשלחה לפורטל.
5.3 המשתמש ו/או שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו באמצעות הפורטל הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם מפעילי הפורטל ו/או מי מטעם בעלי מקצוע שקיבלו את השאלה להתייחסות, לכתובת הדואר האלקטרונית שמילא במקום המיועד לכך במסגרת פנייתו לפורטל.
5.4 בעלי הפורטל ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק ו/או לשנות את מתן שירותי הפורטל, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.
5.5 המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על שגיאות ו/או תקלות ככל שיקרו. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על כל בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שהופנו לפורטל לרבות שאלות ו/או פניות ו/או בקשות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה ו/או פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני.
5.6 הפורטל מאפשר העלאת תמונות ותכנים לפורטל על ידי המשתמשים בו. בעלי הפורטל שומרים לעצמם את הזכות שלא לאשר רישום משתמש כלשהו בפורטל, ללא צורך בהצגת כל סיבה.
כמו כן, בעלי הפורטל ו/או מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למנוע פרסום תכנים ו/או להסיר כל תוכן, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי, מהווה חריגה מתנאי השימוש בפורטל ו/או מכל סיבה אחרת שימצאו לנכון, זאת ללא מתן כל הסבר או הודעה מראש.
 
6 הדין החל ומקום שיפוט
6.1 הדין החל על כל הקשור בפורטל ו/או בשימוש בו יהיה הדין הישראלי בלבד.
6.2 לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה או בעיר נצרת, עפ"י החלטת בעלי הפורטל בלבד, תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר לתקנון זה ולכל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו.
6.3 המשתמש בפורטל מסכים לשפות את בעלי הפורטל בגין כל נזק (הכולל הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו – ובהם הוצאות משפט ו/או שכ"ט עו"ד), עקב הפרת תנאי שימוש אלו.
6.4 כל האמור בתקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 
 
 
 

האתר בפיקוח משפטי של עו"ד רונן קנטור- משרד עורכי דין ונוטריון, רח' פלי"ם 2, בנין אורן, חיפה

 
 
 
 

פינת המומלצים

זוגיות בזיגזג עדכני

זוגיות בזיגזג עדכני

לפרטים נוספים

לצאת מהשגרע

לצאת מהשגרע

לפרטים נוספים

מה שחשוב...

מה שחשוב...

שמעון דולן - אבישי לנדאו
עברית-אנגלית

לפרטים נוספים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

ניהול על פי ערכים תשוקתיים / רגשיים, אתיים, כלכליים

שמעון דולן- סלבדור גרסיה-אבישי לנדאו

לפרטים נוספים

The Value of Values

The Value of Values

Educational Cards Games for KIDS and their Families

לפרטים נוספים

EL Valor de los Valores

EL Valor de los Valores

משחק הערכים למשפחה (ספרדית מרכז אמריקה)

לפרטים נוספים

Coaching By Values

Coaching By Values

שמעון דולן - 2011

לפרטים נוספים

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

מאמן/יועץ, מעוניין לפרסם כלי עזר מקצועי?

לפרטים נוספים

התבוננות - יעוץ להעצמה נשית

לפרטים ויצירת קשר

" לנשום" לחיות מתוך שמחה

לפרטים ויצירת קשר